Ametikoht / Ettevõte Asukoht Avaldatud Tähtaeg    
LIIKLUSKORRALDUSE VANEMSPETSIALIST
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Narva 16.02.18 02.03.18 Talent.ee client  
KLIIMA- JA KIIRGUSOSAKONNA PEASPETSIALIST
Keskkonnaministeerium
Tallinn 15.02.18 01.03.18 Talent.ee client  
KESKKONNAINSPEKTOR
Keskkonnainspektsioon
15.02.18 04.03.18 Talent.ee client  
KESKKONNASEIRE NÕUNIK
Keskkonnaministeerium
Tallinn 14.02.18 01.03.18 Talent.ee client  
DIGITAALVÕIMEKUSE ARENDAMISE OSAKONNA PERSONAALMEDITSIINI PROJEKTIJUHT
Sotsiaalministeerium
Tallinn 14.02.18 05.03.18 Talent.ee client  
VANEMUURIJA
Maksu- ja Tolliamet
Tallinn 14.02.18 02.03.18 Talent.ee client  
KULTUURITÖÖ SPETSIALIST
Tartu Vallavalitsus
12.02.18 28.02.18 Talent.ee client  
TEABEJUHTIMISE SPETSIALIST
Maksu- ja Tolliamet
Tallinn 12.02.18 27.02.18 Talent.ee client  
VANEMMENETLEJA
Pärnu Linnavalitsus
Pärnu 09.02.18 23.02.18 Talent.ee client  
RAVIMIOHUTUSE OSAKONNA STATISTIKA BÜROO SPETSIALIST
Ravimiamet
Tartu 09.02.18 23.02.18 Talent.ee client  
ANDMEKAITSE NÕUNIK
Maaeluministeerium
Tallinn 09.02.18 04.03.18 Talent.ee client  
DIGITAALEHITUSE VALDKONNA JUHT
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tallinn 08.02.18 20.02.18 Talent.ee client  
PLANEERINGUTE SPETSIALIST
Järva Vallavalitsus
08.02.18 23.02.18 Talent.ee client  
TEEDESPETSIALIST
Saue Vallavalitsus
08.02.18 23.02.18 Talent.ee client  
RAHVATERVISE JA TURVALISUSE SPETSIALIST
Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
08.02.18 20.02.18 Talent.ee client  
OTSETOETUSTE OSAKONNA MENETLUSBÜROO PEASPETSIALIST
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu 08.02.18 04.03.18 Talent.ee client  
OTSETOETUSTE OSAKONNA KONTROLLIBÜROO PEASPETSIALIST
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu 08.02.18 28.02.18 Talent.ee client  
VANEMSPETSIALIST
Maksu- ja Tolliamet
Tallinn 07.02.18 28.02.18 Talent.ee client  
VEONDUS- JA LIIKLUSTALITUSE PEASPETSIALIST
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tallinn 07.02.18 25.02.18 Talent.ee client  
JUHTIVSPETSIALIST
Sotsiaalkindlustusamet
Tartu 06.02.18 20.02.18 Talent.ee client  
PEASPETSIALIST
Sotsiaalkindlustusamet
Tartu 06.02.18 20.02.18 Talent.ee client  
TEADUS-JA ARENDUSOSAKONNA PEASPETSIALIST
Maaeluministeerium
Tallinn 05.02.18 28.02.18 Talent.ee client  
EUROOPA LIIDU JA RAHVUSVAHELISTE SUHETE OSAKONNA NÕUNIK
Keskkonnaministeerium
Tallinn 05.02.18 28.02.18 Talent.ee client  
PEREKONNASEISUAMETNIK
Põlva Vallavalitsus
05.02.18 05.03.18 Talent.ee client  
HANKESPETSIALIST
Rapla Vallavalitsus
01.02.18 26.02.18 Talent.ee client  
SPORDI JA RAHVATERVISE SPETSIALIST
Järva Vallavalitsus
01.02.18 23.02.18 Talent.ee client  
SPORDI- JA TERVISEDENDUSE SPETSIALIST
Rapla Vallavalitsus
01.02.18 23.02.18 Talent.ee client  
JÄRELEVALVESPETSIALIST
Rapla Vallavalitsus
01.02.18 02.03.18 Talent.ee client  
TÖÖINSPEKTSIOONI PEADIREKTOR
Riigikantselei
Tallinn 26.01.18 27.02.18 Talent.ee client  
SISEMINISTEERIUMI VARADE, PLANEERIMISE JA TEHNOLOOGIA ASEKANTSLER
Riigikantselei
Tallinn 26.01.18 27.02.18 Talent.ee client  
SISEMINISTEERIUMI PÄÄSTE, KRIISIREGULEERIMISE JA RAHVASTIKUTOIMINGUTE ASEKANTSLER
Riigikantselei
Tallinn 26.01.18 27.02.18 Talent.ee client  
RAHANDUSMINISTEERIUMI REGIONAALVALDKONNA ASEKANTSLER
Riigikantselei
Tallinn 26.01.18 27.02.18 Talent.ee client  
RAHANDUSMINISTEERIUMI FISKAALPOLIITIKA JA VÄLISSUHETE ASEKANTSLER
Riigikantselei
Tallinn 26.01.18 27.02.18 Talent.ee client  
LENNUAMETI PEADIREKTOR
Riigikantselei
Tallinn 26.01.18 27.02.18 Talent.ee client  
MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI ENERGEETIKA ASEKANTSLER
Riigikantselei
Tallinn 26.01.18 27.02.18 Talent.ee client  
JUSTIITSMINISTEERIUMI JUSTIITSPOLIITIKA ASEKANTSLER
Riigikantselei
Tallinn 26.01.18 27.02.18 Talent.ee client  
KULTUURIMINISTEERIUMI KULTUURIVÄÄRTUSTE ASEKANTSLER
Riigikantselei
Tallinn 26.01.18 27.02.18 Talent.ee client  
JUSTIITSMINISTEERIUMI KRIMINAALPOLIITIKA ASEKANTSLER
Riigikantselei
Tallinn 26.01.18 27.02.18 Talent.ee client  
MAAELUMINISTEERIUMI KALANDUSPOLIITIKA JA VÄLISSUHETE ASEKANTSLER
Riigikantselei
Tallinn 26.01.18 27.02.18 Talent.ee client  
HARIDUS-JA TEADUSMINISTEERIUMI ÜLDHARIDUSE, NOORTEPOLIITIKA JA KOOLIVÕRGU ASEKANTSLER
Riigikantselei
Tartu 26.01.18 27.02.18 Talent.ee client  
PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMETI PEADIREKTOR
Riigikantselei
Tallinn 26.01.18 27.02.18 Talent.ee client  
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PEADIREKTOR
Riigikantselei
Tallinn 26.01.18 27.02.18 Talent.ee client  
HARIDUS-JA TEADUSMINISTEERIUMI KÕRGHARIDUSE, TEADUSE JA KEELEPOLIITIKA ASEKANTSLER
Riigikantselei
Tartu 26.01.18 27.02.18 Talent.ee client  
ANDMETURBEINSPEKTOR
Andmekaitse Inspektsioon
Tallinn 23.01.18 21.02.18 Talent.ee client