LOODUSKAITSE OSAKONNA SPETSIALIST (AJUTISELT EEMALVIIBIVA TÖÖTAJA ASENDAJA)
Keskkonnaamet
Lühiinfo

Kontaktisiku nimi: Sigrit Meister

E-post: sigrit.meister@keskkonnaamet.ee

Töö asukoht:

Tööpakkumise ID: 114827

Tähtaeg: 24.10.2017

Töö kirjeldus Ametikoha eesmärk Kaitstavate loodusobjektidega seotud info haldamine. Tööülesanded: • koostab ja väljastab kaitsealade, hoiualade, püsielupaikade ning üksikobjektide (sh piirangutest) teavituskirju; • haldab kaitstavate loodusobjektide maaomanike infot ning koostab ja peab arvestust kaitsekohustusteatiste üle; • teeb kinnistusraamatusse riigi ostueesõiguse kasutamise märgete taotlusi; • sisestab ja haldab kaitsekorralduskavade, elupaiga tegevuskavade ja liigi kaitse tegevuskavasid andmebaasis. • valmistab ette, kujundab ja korrastab kaardimaterjale ning korraldab kaardikihtide digikontrolli; • koondab, digiteerib ja süstematiseerib andmeid ning toetab dokumentide tehnilist menetlemist.

Töölepingu tüüp: tähtajaline leping
Kandidaadilt oodatakse eri- või kõrgharidust; oma tegevusvaldkonna õigusaktide ja loodusväärtuste kaitsepõhimõtete tundmist; eesti keele oskust kõrgtasemel ning ühe võõrkeele oskust kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskust (Office – MS Word, MS Excel, MapInfo, EELIS); head suhtlemisoskust, sh oskust korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel; head töövõimet, sh võime stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras; kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sh suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest

Vajalikud keeletasemed:
eesti: keeletase: kõrgtase, kirjatase: kõrgtase
Meie pakume • vastutusrikast ja mitmekesist tööd; • eneseteostusvõimalust arenevas organisatsioonis; • sõbralikku meeskonda.
Lisainfo Asukoht kokkuleppel ühes Eesti Keskkonnaameti kontoris (va Haapsalu, Tartu, Rakvere, Pärnu ja Tallinna kontorites). Tööpiirkond on Eesti. Tööle asumise aeg novembris 2017. Kontaktisik Tarvo Roose, Sigrit Meister Aadress Narva mnt 7a, Tallinn, 15172 Harjumaa. Lisainfo telefonil 680 7471, 5693 4626. Internetiaadress www.keskkonnaamet.ee CV koos motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 24. oktoobriks 2017 e-posti aadressile cv@keskkonnaamet.ee

Info töötasu kohta: alates 730 € (kuutasu)

Pakkumine on vahendatud läbi Eesti Töötukassa ning sellele saab kandideerida ka läbi Töötukassa portaali.

Teisi huvitavaid pakkumisi

Uusimad tööpakkumised

Pealkiri Ettevõte Asukoht Tähtaeg
PAGAR-KONDIITER OÜ Dixen Tallinn 16.11.2017
VEEBIKAAMERA MODELL (1400-3500€ KUUS) SWModels Agency / SECRET WEBCAM MODELS Tallinn 22.10.2017
ABITÖÖLINE Osaühing RAKVERE RLR Rakvere 27.10.2017
KARJAK AS Tartu Agro 30.10.2017
LÜPSJA AS Tartu Agro 30.10.2017
MÜÜJA-KONSULTANT Euroskor Latvija SIA Tallinn 27.10.2017
ASSISTENT Kärla Lasteaed 27.10.2017
KOKK (VÄIKE-MAARJA KONSUM/E-EHITUSKESKUS) JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU 20.10.2017
SISEAUDIITOR Siseministeerium Tallinn 29.10.2017
JUHTIVAUDIITOR Siseministeerium Tallinn 29.10.2017
POISTE TÖÖ- JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPETAJA Orava Kool 27.10.2017
SISELOGISTIK Osaühing TNC-Components Kohtla-Järve 27.10.2017
HALJASTUS- JA HOOLDUSTÖÖTAJA Lucca Keskuse Ühistu 31.10.2017
VEE- JA KANALISATSIOONI TORUSTIKE PAIGALDAJA RS Invest OÜ 30.11.2017
VENTILATSIOONI PAIGALDAJA RS Invest OÜ 30.11.2017
ÕPETAJA ABI Kiigemetsa Kool 23.10.2017
HOOLDAJA sihtasutus Nõo Hooldekodu 20.11.2017
ÕMBLEJA-LIINITÖÖLINE Aktsiaselts Multi Marger 13.11.2017
KOHTUJURIST Tallinna Ringkonnakohus Tallinn 26.10.2017
TELEFONIMÜÜGI KONSULTANT ÕHTUSES VAHETUSES Müügimeistrite Aktsiaselts 10.12.2017
KOKK sihtasutus Nõo Hooldekodu 20.11.2017
MÜÜJA Osaühing Doonau Valga 13.11.2017
TOIDUJAGAJA Kuressaare Haigla Sihtasutus Kuressaare 22.10.2017
GÜNEKOLOOG Kuressaare Haigla Sihtasutus Kuressaare 30.11.2017
OFTALMOLOOG Kuressaare Haigla Sihtasutus Kuressaare 30.11.2017
SISEARST Kuressaare Haigla Sihtasutus Kuressaare 30.11.2017
MÜÜGIESINDAJA Brinex Eesti OÜ Tallinn 29.10.2017
AIA- JA METSATEHNIKA MÜÜJA OÜ ÖKOPESA Elva 27.10.2017
METALLKONSTRUKTSIOONIDE PUHASTAJA AKTSIASELTS NORWES METALL Sillamäe 13.11.2017
KEEVITAJA AKTSIASELTS NORWES METALL Sillamäe 13.11.2017