LASTEKAITSESPETSIALIST
Kehtna Vallavalitsus
Lühiinfo

Kontaktisiku nimi: personal

E-post: kehtna@kehtna.ee

Töö asukoht: Pargi tn 2, Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond, 79001

Tööpakkumise ID: 114847

Tähtaeg: 31.10.2017

Töö kirjeldus -koostöövõrgustiku loomine lastekaitse eri tasandite ja asutustega; -lapse abivajaduse hindamine ning lapse abistamiseks sobivate meetmete väljapakkumine; -vanemliku hoolitsuseta laste hoolekande korraldamine; -Kehtna valla elanike nõustamine lastekaitsealastes küsimustes; -oma pädevustesse kuuluvates küsimustes õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, kehtivate õigusaktide muutmiseks ettepanekute tegemine; -erivajadusega laste ja nende perede nõustamine ning sobivate sotsiaalteenuste ja haridusmeetmete leidmine; -eestkosteasutuse arvamuse koostamine Kehtna valla lapsi puudutavates küsimustes; -eestkosteasutuse esindamine kohtus oma pädevuse piires volikirja alusel; -töö alaealiste õigusrikkujate ja koolikohustuse mittetäitjatega; -lastekaitsealaste aruannete koostamine; - töö iseloomust lähtuvate muude ülesannete täitmine.

Töölepingu tüüp: tähtajatu leping
Kandidaadilt oodatakse -kõrgharidus; -vastamine avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele ning sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitse seaduses lastega töötavale isikule sätestatud nõuetele; -hea arvuti kasutamise oskus; -eesti keele oskus kõrgtasemel; -üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist; -hea suhtlemisoskus ja koostöövõime; -vastutustunne, korrektsus ja täpsus; -hea pingetaluvus. Kasuks tuleb: -eelnev töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas; -vene keele ja/või inglise keele oskus kesktasemel; -B-kategooria juhilubade olemasolu.
Lisainfo Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: -kirjalik avaldus; -elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik; -ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; -muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks. Dokumendid palume esitada 1.novembriks 2017 Kehtna Vallavalitsusele aadressil Pargi 2, 79001 Kehtna, Rapla maakond või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil kehtna@kehtna.ee

Pakkumine on vahendatud läbi Eesti Töötukassa ning sellele saab kandideerida ka läbi Töötukassa portaali.

Teisi huvitavaid pakkumisi

Uusimad tööpakkumised

Pealkiri Ettevõte Asukoht Tähtaeg
PAGAR-KONDIITER OÜ Dixen Tallinn 16.11.2017
VEEBIKAAMERA MODELL (1400-3500€ KUUS) SWModels Agency / SECRET WEBCAM MODELS Tallinn 22.10.2017
ABITÖÖLINE Osaühing RAKVERE RLR Rakvere 27.10.2017
KARJAK AS Tartu Agro 30.10.2017
LÜPSJA AS Tartu Agro 30.10.2017
MÜÜJA-KONSULTANT Euroskor Latvija SIA Tallinn 27.10.2017
ASSISTENT Kärla Lasteaed 27.10.2017
KOKK (VÄIKE-MAARJA KONSUM/E-EHITUSKESKUS) JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU 20.10.2017
SISEAUDIITOR Siseministeerium Tallinn 29.10.2017
JUHTIVAUDIITOR Siseministeerium Tallinn 29.10.2017
POISTE TÖÖ- JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPETAJA Orava Kool 27.10.2017
SISELOGISTIK Osaühing TNC-Components Kohtla-Järve 27.10.2017
HALJASTUS- JA HOOLDUSTÖÖTAJA Lucca Keskuse Ühistu 31.10.2017
VEE- JA KANALISATSIOONI TORUSTIKE PAIGALDAJA RS Invest OÜ 30.11.2017
VENTILATSIOONI PAIGALDAJA RS Invest OÜ 30.11.2017
ÕPETAJA ABI Kiigemetsa Kool 23.10.2017
HOOLDAJA sihtasutus Nõo Hooldekodu 20.11.2017
ÕMBLEJA-LIINITÖÖLINE Aktsiaselts Multi Marger 13.11.2017
KOHTUJURIST Tallinna Ringkonnakohus Tallinn 26.10.2017
TELEFONIMÜÜGI KONSULTANT ÕHTUSES VAHETUSES Müügimeistrite Aktsiaselts 10.12.2017
KOKK sihtasutus Nõo Hooldekodu 20.11.2017
MÜÜJA Osaühing Doonau Valga 13.11.2017
TOIDUJAGAJA Kuressaare Haigla Sihtasutus Kuressaare 22.10.2017
GÜNEKOLOOG Kuressaare Haigla Sihtasutus Kuressaare 30.11.2017
OFTALMOLOOG Kuressaare Haigla Sihtasutus Kuressaare 30.11.2017
SISEARST Kuressaare Haigla Sihtasutus Kuressaare 30.11.2017
MÜÜGIESINDAJA Brinex Eesti OÜ Tallinn 29.10.2017
AIA- JA METSATEHNIKA MÜÜJA OÜ ÖKOPESA Elva 27.10.2017
METALLKONSTRUKTSIOONIDE PUHASTAJA AKTSIASELTS NORWES METALL Sillamäe 13.11.2017
KEEVITAJA AKTSIASELTS NORWES METALL Sillamäe 13.11.2017